ه مدت

قیمت بیت کوین در برابر دلار آمریکا به یک شکست حیاتی نزدیک می شود. سطوح شکست BTC/USD 7600 دلار در صعود و 7400 دلار در قیمت است. منفی تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین در طول این دوره، عمدتاً حرکاتی بالای 7400 دلار در قیمت بیت کوین وجود داشت دو جلسه گذشته در برابر دلار …

ه مدت ادامه »