نگوی این شرکت به Tech Crunch گفته شده است.

این نماینده به نشریه گفت که جزئیات بیشتر ارائه خواهد شد به زودی منتشر شد در طول کنفرانس، تیم همچنین در مورد اولین پروژه که توسط بایننس لبز انکوبه می شود . Dache Chain یک سواری است پلتفرمی که توسط Weixing Chen و Jun Yang تاسیس شده است کارآفرینان موفق در زمینه های مشابه NewsBTC …

نگوی این شرکت به Tech Crunch گفته شده است. ادامه »